استفاده از پلی استایرین در بسته بندی مواد غذایی

مواد اولیه فوم پلی استایرین

فوم پلی استایرین، یکی از مهم ترین فرآیندهای تولید صنعت پتروشیمی است. این ماده در مجاورت فشار منبسط می شود. و به صورت بلورهای ریز ظاهر می شود. در برابر آب مقاوم است. و از خود در برابر باکتری ها محافظت می کند. همراه ایران کم اکس باشید نتا بیشتر با مواد اولیه فوم پلی …

مواد اولیه فوم پلی استایرین ادامه »