نوامبر 4, 2020
پلی یورتان در مبلمان و کف پوش ها

خواص و تولید پلی یورتان ها

شیمی یلی یورتان (PU) ، که با عنوان پلیمرهای واکنش شناخته می شوند. این ترکیبات شامل پلی استرها و اپوکسی ها هستند. به طور کلی، پلی […]