ایزوپروپیل الکل - اتانول

کاربرد ایزوپروپیل الکل چیست و تفاوت آن با اتانول

ایزوپروپیل الکل (IPA)، مایعی بی رنگ ، فرار ، و با بویی شبیه استون و اتانول است. که به طور عمده ، به عنوان محلول ۷۰٪ در الکل پزشکی و ضد عفونی کننده‌های دست استفاده می شود. در ادامه به بررسی مفصل کاربرد ایزوپروپیل الکل و تفاوت آن با اتانول خواهیم پرداخت. قیمت : جهت اطلاع …

کاربرد ایزوپروپیل الکل چیست و تفاوت آن با اتانول ادامه »