آگوست 14, 2021
ایزوپروپیل الکل سمی است ؟

ایزوپروپیل الکل سمی است ؟

ایزوپروپیل الکل سمی است ؟ ایزوپروپیل الکل (Isopropyl alcohol) دو برابر سمی تر از اتانول است و خوردن و نوشیدن اتفاقی آن موجب خونریزی و حتی […]