ژانویه 7, 2022
کائوچو smr20

کائوچو smr20

کائوچو smr20 (کائوچو SMR20) ، یک نوع لاستیک طبیعی است که به طور طبیعی در طبیعت مشاهده می شود. این ترکیب ، از شیرابه درختان افرا تولید […]