روز: می 19, 2022

حلال 406

حلال 406

حلال 406 ، یکی از مهمترین و اصلیترین حلال های مورد استفاده است. که از هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی با تعداد کربن C8- C5 تشکیل می شود. این حلال به طور گسترده در صنعت رنگ ، لاستیک ، قیر و به عنوان رقیق کننده در الکل ها، رنگ و جلادهنده مورد استفاده قرار می …

حلال 406 ادامه »

خطرات و عوارض سولفونیک اسید

خطرات و عوارض سولفونیک اسید کدامند ؟

خطرات و عوارض سولفونیک اسید کدامند ؟ این ترکیب ، به عنوان یک جایگزین و به عنوان یک گروه سولفو شناخته شده است. خواص این ماده تجاری شامل موارد زیر می باشد. حالت ظاهری : مایع رنگ : قهوه ای رنگ فرمول مولکولی : R−S(=O)2−OH | RSO3H سایر اسامی : الکیل بنزن سولفونیک اسید خطی …

خطرات و عوارض سولفونیک اسید کدامند ؟ ادامه »