آب اکسیژنه خوراکی

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه و کاربردهای مختلف آن

تقریبا می توان گفت آب اکسیژنه از 150سال پیش ساخته شده است. یک مایع شفاف بی رنگ در دمای اتاق با طعم تلخ است. فرمول H2O2 شبیه آب است. با این تفاوت که یک اتم اکسیژن اضافی در ساختارش وجود دارد. بدین دلیل این ماده با عنوان آب اکسیژنه نامگذاری شده است. پراکسید هیدروژن با …

آب اکسیژنه و کاربردهای مختلف آن ادامه »

آب اکسیژنه خوراکی

آب اکسیژنه خوراکی است

پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 است. این ماده به شکل مایعی آبی بسیار کم رنگ و کمی چسبناک تر از آب ظاهر می شود.(در شکل خالص) و به عنوان سفید کننده و ضدعفونی کننده به کار برده می شود. و در ادامه به کاربردهای آب اکسیژنه خوراکی می پردازیم. همراه کم اکس باشید. …

آب اکسیژنه خوراکی است ادامه »