فوریه 1, 2021
آب اکسیژنه خوراکی

آب اکسیژنه خوراکی است

پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 است. این ماده به شکل مایعی آبی بسیار کم رنگ و کمی چسبناک تر از آب ظاهر می […]
جولای 25, 2020
آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه (H2O2) ، مایعی بی رنگ ، کمی لزج و شفاف و با جرم مولکولی 34.01 گرم بر مول است. هیدروژن پراکسید با حالت فیزیکی […]