آب اکسیژنه

آب اکسیژنه و کاربردهای مختلف آن

تقریبا می توان گفت آب اکسیژنه از 150سال پیش ساخته شده است. یک مایع شفاف بی رنگ در دمای اتاق با طعم تلخ است. فرمول H2O2 شبیه آب است. با این تفاوت که یک اتم اکسیژن اضافی در ساختارش وجود دارد. بدین دلیل این ماده با عنوان آب اکسیژنه نامگذاری شده است. پراکسید هیدروژن با …

آب اکسیژنه و کاربردهای مختلف آن ادامه »