آب اکسیژنه

آنالیز آب اکسیژنه

آنالیز آب اکسیژنه 35 % گرید صنعتی در جدول زیر نشان داده شده است. Test method Specification Unit Analysis ISIRI3239 1.1281 g/m Density ISIRI3239 < 0.04 % Residue on Evapiration ISIRI3239 min.35 % W/W Assay ISIRI3239 < 0.03 % (Acidity (as H 3 So 4 ISIRI3239 < 5 ppm Heavy metals aspb ISIRI3239 < 1 …

آنالیز آب اکسیژنه ادامه »