آب اکسیژنه

آنالیز آب اکسیژنه

پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 است. در حالت خالص، مایعی آبی کم رنگ است که کمی چسبناکتر از آب است. این ماده به عنوان اکسید کننده، عامل سفید کننده و ضد عفونی کننده معمولاً به عنوان محلول رقیق در آب برای مصرف مصرف کننده و در غلظت های بالاتر برای مصارف صنعتی …

آنالیز آب اکسیژنه ادامه »