آنالیز استون

آنالیز استون

آنالیز استون تایوان در این مقاله صرفا به مطالعه آنالیز استون پرداخته می شود. تا انتهای مطلب همراه، ایران کم اکس بمانید. استون استون، یا همان (۲-پروپانون، دی متیل کتون، دی متیل فرمالدهید) ماده شیمیایی با فرمول (CH3)2CO و جرم مولکولی 58.08 گرم بر مول است. این ماده، ساده ترین و کوچکترین کتون است. این …

آنالیز استون ادامه »