آنالیز متیلن کلراید

آنالیز متیلن کلراید

در اینجا صرفا آنالیز متیلن کلراید (Analysis methylene chloride)  آورده شده است. آنالیز متیلن کلراید جهت دانلود آنالیز حلال متیلن کلیک کنید.   جدول آنالیز دی کلرو متان در زیر نشان داده شده است. Test Unit of measure Specifications Min Test  result Conclusion Purity Weight% ********* %۹۹٫۹ %۹۹٫۹۹ Qualified Moisture Weight% ۰٫۰۱ ********* ۰٫۰۰۳ Qualified …

آنالیز متیلن کلراید ادامه »