آنالیز پلی ال

آنالیز پلیول

صرفا در این برگه به مطالعه آنالیز پلیول می پردازیم. پلی یول (به انگلیسی :Polyol) ، گونه ای از الکل ها است که از دو گروه هیدروکسیل یا بیشتر تشکیل شده است. مالتیتول ، سوربیتول و اریتریتول مثال هایی از این ترکیبات است. ماده شیمیایی پلی ال استفاده فراوانی در شیمی پلیمر و علوم غذایی …

آنالیز پلیول ادامه »