اتانول

اتانول

اتانول (به انگلیسی : Ethanol)، گروهی از ترکیبات آلی است، که به آن الکل اطلاق می شود. بعنوان یک حلال، در سنتز سایر مواد شیمیایی آلی و بعنوان افزودنی به بنزین خودرو (تشکیل مخلوطی معروف به گاز و هول) استفاده می شود. اتانول همچنین ماده مست کننده بسیاری از نوشیدنی های الکلی مانند آبجو و شراب …

اتانول ادامه »