اتیل گلایکول

اتیل گلایکول یا همان اتیلن گلیکول یک مایع شربتی شفاف و بی رنگ با فرمول C2H5OHC2H4O است. خطر اصلی آن، تهدید محیط زیست است. باید اقدامات فوری برای محدود کردن گسترش آن به محیط زیست انجام شود. از آنجایی که مایع است به راحتی می تواند در خاک نفوذ کند و آب های زیرزمینی و …

اتیل گلایکول ادامه »