استون قطبی است

استون قطبی است ؟

استن یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی (CH3) 2CO است. که جز دسته  ساده ترین کتون طبقه بندی می شود. به عنوان یک مایع فرار بی رنگ وجود دارد. و دارای بوی مشخص و قابل اشتعال در طبیعت است. بسیاری از دانش آموزان ممکن است در مورد قطبی بودن یا نبودن استون سوالی داشته باشند. …

استون قطبی است ؟ ادامه »