ایزوسیانات

ایزوسیانات چیست؟

ایزوسیانات (به انگلیسی : Isocyanate)، با عنوان دی ایزوسیانات شناخته شده و معروف است. یک ترکیب شیمیایی بسیار واکنش پذیر با فرمول عمومی –N=C=O است. ایزو ها در واکنش با پلیول ها، پلی اورتان را سنتز می کنند. که این مواد، کاربرد زیادی در تولید فوم پلی یورتان دارند. علاوه بر این، Isocyanate ها، جهت …

ایزوسیانات چیست؟ ادامه »