ایزوپروپیل الکل - اتانول

ایزوپروپیل الکل چیست و تفاوت آن با اتانول

ایزوپروپیل الکل (IPA)، مایعی بی رنگ، فرار، و با بویی شبیه استون و اتانول است. که به طور عمده، به عنوان محلول ۷۰٪ در الکل پزشکی و ضد عفونی کننده‌های دست استفاده می شود. در ادامه به بررسی مفصل کاربرد IPA و تفاوت آن با اتانول خواهیم پرداخت. همچنین برای خرید ایزوپروپیل الکل و دریافت …

ایزوپروپیل الکل چیست و تفاوت آن با اتانول ادامه »