جولای 31, 2021
ایزوپروپیل الکل - اتانول

کاربرد ایزوپروپیل الکل چیست و تفاوت آن با اتانول

ایزوپروپیل الکل (IPA)، مایعی بی رنگ ، فرار ، و با بویی شبیه استون و اتانول است. که به طور عمده ، به عنوان محلول ۷۰٪ […]