بوتیل دی گلایکول

بوتیل دی گلایکول

بوتیل دی گلایکول چیست ؟ خواص فیزیکی و شیمیایی ؟ سایر اسامی آن ؟ فرمول مولکولی ؟ جهت کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای این مطلب همراه ایران کم اکس بمانید. بوتیل دی گلایکول با اسامی دی اتیلن گلیکول ، n-بوتیل اتر استات، 2-(2-بوتوکسی آتوکسی) اتیل استات ، بوتیل دی گالیکول اتر ، بوتیل دیوکسیتول ، …

بوتیل دی گلایکول ادامه »