جولای 26, 2020
سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون (به انگلیسی : Cyclohexanone) ، در صنعت با اسامی همچون  کتو سیکلوهگزانون ، کتوهگزامتیلن ، ریتادر ، آنون ، سیکلو هگزانون و CYC مشاهده می […]