تگزاپون

تگزاپون

تگزاپون چیست ؟ تگزاپن (به انگلیسی : Texapon) یا همان سدیم لوریل اتر سولفات ، یک جزء مواد فعال سطحی آنیونی، از خانواده آلکیل اتر سولفات با فرمول مولکولی NaC12H25SO4 و جرم مولکولی 288.38 گرم بر مول است. که به شکل ترکیبی خمیری شکل، نیمه شفاف، به رنگ سفید یا زرد و با بوی ملایم …

تگزاپون ادامه »