تگزاپون

تگزاپون

تگزاپون چیست ؟ تگزاپن (به انگلیسی : Texapon) یا همان سدیم لوریل اتر سولفات ، یک جزء مواد فعال سطحی آنیونی ، از خانواده آلکیل اتر سولفات با فرمول مولکولی NaC12H25SO4 و جرم مولکولی 288.38 گرم بر مول است. که به شکل ترکیبی خمیری شکل ، نیمه شفاف ، به رنگ سفید یا زرد و …

تگزاپون ادامه »