متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون | MEK

متیل اتیل کتون (به انگلیسی : Methyl ethyl ketone)، که با نام آیوپاک بوتانون شناخته شده است. یک ترکیب آلی با فرمول CH3C (O) CH2CH3 و جرم مولی 72.11 گرم بر مول است. این کتون، مایعی بی رنگ با بوی بسیار تند و شیرین شبیه استون است. که به دو صورت طبیعی و مصنوعی تولید …

متیل اتیل کتون | MEK ادامه »