پارافین

پارافین

پارافین (paraffin) ، ماده ای نفتی است که در شیمی عنوانی عمومی برای آلکان با فرمول شیمیایی CnH۲n+۲ می باشد. واکس پارافین همان پارافین جامد با n=۲۰-۴۰ است. این ترکیب به صورت جامد ، مایع و ژله ای در بازار بفروش می رسد.  که نوع ژله ای و جامد آن در شمع سازی استفاده می …

پارافین ادامه »