دسامبر 8, 2021
پودر فوکو

پودر فوکو AC 7000

پودر فوکو AC 7000 ، در صنایع  قطعات خودرو به ویژه قطعات پلاستیکی آن ، در لوازم پلاستیکی آشپزخانه ، ورق پلی اتیلن و فومیزه و […]