دسامبر 2, 2021
کائوچو

کائوچو

کائوچو (caoutchouc) ، که با اسامی لاستیک طبیعی ، Natural rubber ، لاستیک هندی و India rubber شناخته شده است. به طور گسترده در صنعت مورد […]