ژانویه 13, 2022
ان هگزان

ان هگزان

ان هگزان (به انگلیسی : Hexane) ، یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول C6H14 و جرم مولکولی 86.18 گرم بر مول است. این ماده جز دسته آلکان […]