ان هگزان

ان هگزان

ان هگزان (به انگلیسی : Hexane)، یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول C6H14 و جرم مولکولی 86.18 گرم بر مول است. این ماده جز دسته آلکان ها با شش اتم کربن است. که با عناوین هگزان، نرمال هگزان، هیدرید هکسیل و N-Hexane مشهور است. و به طور گسترده به عنوان یک حلال آلی و به صورت …

ان هگزان ادامه »