ان هگزان

ان هگزان

ان هگزان (به انگلیسی : Hexane) ، یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول C6H14 و جرم مولکولی 86.18 گرم بر مول است. این ماده جز دسته آلکان ها با شش اتم کربن است. که با عناوین هگزان ، نرمال هگزان ، هیدرید هکسیل و N-Hexane مشهور است. و به طور گسترده به عنوان یک حلال آلی …

ان هگزان ادامه »