آنالیز استون

آنالیز استون

آنالیز استون تایوان در این مقاله صرفا به مطالعه آنالیز استون پرداخته می شود. تا انتهای مطلب همراه، ایران کم اکس بمانید. استون استون ، یا همان (۲-پروپانون، دی متیل کتون، دی متیل فرمالدهید) ماده شیمیایی با فرمول (CH3)2CO و جرم مولکولی 58.08 گرم بر مول است. این ماده، ساده ترین و کوچکترین کتون است. …

آنالیز استون ادامه »