تربانتین

تربانتین

تربانتین چیست ؟ تربانتین ( به انگلیسی : Turpentine ) یا روغن آن ماده ای است که به طور فراوان در پاک کننده برس های رنگ ، در رنگ روغنی نقاشی همچون مارک وستا ، به عنوان تینر ، به عنوان ماده اولیه در سنتز رزین ها ، در داروها  ، به عنوان افزودنی غذایی …

تربانتین ادامه »