متیلن کلراید (دی کلرومتان) چیست؟

متیلن کلراید متیلن کلراید ماده شیمیایی متیلن کلراید (به انگلیسی : Methylene Chloride)، که در صنعت با عنوان های دی کلرومتان، متیلن دی کلراید، متیلن بی کلراید، حلال متیلن، گاز متیلن و مخفف DCM مشاهده می شود. یک ترکیب شیمیایی آلی بی رنگ با جرم مولکولی 93.84 گرم بر مول و فرمول شیمیایی CH2Cl2 است. …

متیلن کلراید (دی کلرومتان) چیست؟ ادامه »