روغن کرچک

روغن کرچک

روغن کرچک چیست ؟ روغن کاستور (castor oil) یک روغن گیاهی چند منظوره است که هزاران سال است که مردم از آن استفاده می کنند. از استخراج روغن از دانه های گیاه Ricinus communis به دست می آید. این دانه که به لوبیا کرچک معروف هستند حاوی آنزیمی سمی به نام ریسین هستند. این روغن …

روغن کرچک ادامه »