سپتامبر 7, 2021
سدیم کربنات

کربنات سدیم سبک

کربنات سدیم (به انگلیسی : Sodium Carbonate) ، یکی از مهم ترین مواد شیمیایی صنعتی است ، که با اسامی مانند کربنات سدیم سبک – سنگین […]