سود پرک و سود مایع

سود پرک چیست ؟ هیدروکسید سدیم که با نام لیمو و سود سوزآور شناخته شده است ، یک ترکیب معدنی با فرمول NaOH است. این ترکیب یونی ، جامدی سفید رنگ ، متشکل از کاتیون های سدیم Na+ و آنیون های هیدروکسید OH-  است. که کاربرد فراوانی در شوینده ها ، داروسازی و … دارد. …

سود پرک و سود مایع ادامه »