نوامبر 5, 2021

سود پرک و سود مایع

سود پرک چیست ؟ هیدروکسید سدیم که با نام لیمو و سود سوزآور شناخته شده است ، یک ترکیب معدنی با فرمول NaOH است. این ترکیب […]