سپتامبر 24, 2021

آب ژاول

آب ژاول | سدیم هیپوکلریت (Sodium hypochlorite) ، یک ترکیب شیمیایی با فرمولNaClO است ، که شکل محلول این ماده تجاری ، در بین افراد فارسی […]