اتیل استات

اتیل استات

اتیل استات یکی از ساده ترین استرهای کربوکسیلات است. که به صورت مایع بی رنگ با بوی شیرین و میوه ای دیده می شود. بیشتر مردم بوی آن را خوشایند می دانند. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، استیک اتر، ابتدا از اتانول و اسید استیک سنتز شده است. این واکنش استریفیکاسیون کلاسیک فیشر کاتالیز …

اتیل استات ادامه »