مونومر استایرن

مونو استایرن

مونو استایرن، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C6H5CH=CH2 و جرم مولکولی 104.14912 گرم بر مول است. این ترکیب، یکی از مشتقات بنزن است که به صورت مایعی بی رنگ در محیط دیده می شود. اگرچه نمونه های قدیمی آن ممکن است زرد به نظر برسند. این ترکیب به راحتی تبخیر می شود و بوی …

مونو استایرن ادامه »