اسید استیک

اسید استیک

اسید استیک، یا همان اتانوئیک اسید، مایعی بی رنگ فرار با فرمول شیمیایی CH3COOH است. این ترکیب، نخستین بار به واسطه فرآیند تخمیر شراب به صورت سرکه تولید شد. از این رو، با نام تجاری جوهر سرکه معروف و شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این محصول ، خواص فیزیکی و شیمیایی، کاربرد و …

اسید استیک ادامه »