اکتبر 14, 2021
اسید استیک

اسید استیک

اسید استیک ، یا همان اتانوئیک اسید ، مایعی بی رنگ فرار با فرمول شیمیایی CH3COOH است. این ترکیب ، نخستین بار به واسطه فرآیند تخمیر […]