اکتبر 21, 2021
کلر

کلر

کلر به صورت یک گاز زرد مایل به سبز با بوی تند و خفه کننده ظاهر می شود. در صورت استنشاق سمی است. کمی در آب […]