کلر

کلر

کلر به صورت یک گاز زرد مایل به سبز با بوی تند و خفه کننده ظاهر می شود. در صورت استنشاق سمی است. کمی در آب حل می شود. در دمای 35- درجه سانتیگراد و فشار اتاق مایع می شود. این عنصر برای تصفیه آب ، سفید کردن خمیر چوب و ساخت سایر مواد شیمیایی …

کلر ادامه »