نوامبر 23, 2021
گلیسرین

گلیسیرین

گلیسیرین (Glycerin)، یک الکل سه عاملی قهوه ای رنگ ، بدون بو و با فرمول شیمیایی C۳H۸O است ، که به علت وجود پیوند هیدروژنی، با […]