کالیفون

کالیفون

کالیفون (به انگلیسی : colophony) ، که با اسامی کلوفان ، گام رزین ، گام روزین ، روزین  و قیر یونانی معروف و شناخته شده است. نوعی رزین جامد است که عمدتا از مخروط ها ، کاج ها و برخی گیاهان دیگر تولید می شود. این ترکیب نیمه شفاف می باشد ، و با رنگ …

کالیفون ادامه »