اسید استیک

اسید استیک

اسید استیک ، یا همان اتانوئیک اسید ، مایعی بی رنگ فرار با فرمول شیمیایی CH3COOH است. این ترکیب ، نخستین بار به واسطه فرآیند تخمیر شراب به صورت سرکه تولید شد. از این رو ، با نام تجاری جوهر سرکه معروف و شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این محصول ، خواص فیزیکی …

اسید استیک ادامه »