دسامبر 24, 2021
ایزوبوتانول

ایزوبوتانول

ایزوبوتانول (به انگلیسی: Isobutanol) با فرمول شیمیایی C۴H۱۰O و جرم مولکولی 74.122 گرم بر مول ، یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۵۶۰ است. که به شکل مایعی بی رنگ در محیط ظاهر […]