تربانتین

تربانتین

تربانتین چیست ؟ تربانتین ( به انگلیسی : Turpentine ) یا روغن آن ماده ای است که به طور فراوان در پاک کننده برس های رنگ، در رنگ روغنی نقاشی همچون مارک وستا، به عنوان تینر، به عنوان ماده اولیه در سنتز رزین ها، در داروها، به عنوان افزودنی غذایی و مواد افزودنی روغنی استفاده …

تربانتین ادامه »