ژانویه 20, 2022
تگزاپون

تگزاپون

تگزاپون چیست ؟ تگزاپن (به انگلیسی : Texapon) یا همان سدیم لوریل اتر سولفات ، یک جزء مواد فعال سطحی آنیونی ، از خانواده آلکیل اتر […]