اسید استئاریک

اسید استئاریک

اسید استئاریک چیست ؟ اسید استئاریک، که با عنوان اسید استاریک، Stearic acid و اکتادکانوئیک اسید (Octadecanoic acid) شناخته شده است. که به شکل ترکیبی جامد و مومی شکل با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۶O۲ یا CH۳ (CH۲) ۱۶COOH در محیط دیده می شود. این ترکیب یکی از مفیدترین اسیدهای چرب اشباع است که از بسیاری از …

اسید استئاریک ادامه »