گاز R22

گاز R22

گاز R22 چیست و قیمت خرید و فروش آن چقدر است ؟  کلرودی فلورومتان یا دی فلورومنوکلرومتان یک هیدروکلرو فلوئورو کربن (HCFC) است. این گاز بی رنگ بیشتر با نام های HCFC-22 یا R-22 یا CHClF شناخته می شود. معمولاً به عنوان پیشران و مبرد استفاده می شود. این کاربردها تحت پروتکل مونترال در کشورهای …

گاز R22 ادامه »