متیلن کلراید در لوازم آرایشی

متابولیسم متیلن بی کلراید در بافت های حیوانات و سرطان زایی انسان

در این مقاله درباره متابولیسم متیلن بی کلراید در حیوان و سرطان زایی بر انسان صحبت خواهیم کرد. از آن جا که قرار گرفتن حیوانات در معرض متیلن بی کلراید سرطان ریه و کبد را افزایش می دهد. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه این بیماری ها (متابولیسم متیلن کلراید در بافت های حیوانات / …

متابولیسم متیلن بی کلراید در بافت های حیوانات و سرطان زایی انسان ادامه »