ایزوپروپیل الکل

ایزو پروپیل الکل چیست ؟

ایزو پروپیل الکل چیست ؟ ایزوپروپیل الکل (به انگلیسی : Isopropyl Alcohol)، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C۳H۸O است. که با اسامی همچون ایزوپروپانول و ۲-پروپانول مشاهده می شود. این ترکیب، جزء گروه الکل ها دسته بندی می شود. و بویی تند و شدید، شبیه به تمام الکل ها دارد. که به طور گسترده به …

ایزو پروپیل الکل چیست ؟ ادامه »