جولای 13, 2021
فرمول تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه چیست ؟  آب اکسیژنه ، در غیاب کاتالیزورها به کندی تجزیه می شود. این ترکیب ناپایدار در اثر حرارت (گرما) تجزیه شده […]