مونو اتیلن گلیکول

مونو اتیلن گلیکول (ضدیخ)

مونو اتیلن گلیکول ( Monoethylene Glycol) با اسامی همچون ضدیخ Ethylene glycol ، 1,2-Ethanediol ، Ethylene alcohol ، Hypodicarbonous acid ، Monoethylene glycol ، 1,2-Dihydroxyethane ، منو اتیلن گلایکول ، MEG ، و ۲- اتان دی اُل ، اتیلن الکل ، ۱ و ۲- دی هیدروکسی اتان و اسید هیدروکربن شناخته است. یکی از رایجترین …

مونو اتیلن گلیکول (ضدیخ) ادامه »